විශ්වයේ අපි ඉන්නේ කොතනද?


cant see sinhala click here to get sinhala unicode

අප කවුරුත් දන්නා පරිදි අප ජීවත් වන්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය නමින් හැදින්වෙන ඒකකයේ ඇති පෘතුවිය නම් ග්‍රහලොවේය.නමුත් පෘතුවිය මේ විශ්වයෙ තිබෙන්නේ කොතැනද,එහි අසල්වාසින් කවුරුද,මේවා පිලිබඳව දැනගැනීම විශ්වයේ ප්‍රමාණය, විශාලත්වය පිලිබඳ අවබෝධ කරගැනීමට වැදගත්.ඉතින් මේ විශ්වයේ අපි සිටින තැනත් අපිට සාපේක්ෂව විශ්වයේ ප්‍රමාණය කෙතරම්ද යන්නත් කියන්නයි මේ සූදානම. විශ්වය යනු ඉතා විශාල ව්‍යුහයක්. ඊට සාපේක්ෂව පෘතුවිය කියන්නේ ඉතාම කුඩා ව්‍යුහයක් පමණයි.දැන් අපි පෘතුවිය තියෙන්නේ මේ විශ්වයේ කොතනද කියලා සවිස්තරාත්මකව හොයලා බලමු.මේ පිලිබඳව කතා කිරීමේදී ප්‍රධාන මාතෘකා කිහිපයක් යටතේ කතා කිරීම මෙය අවබෝධ කරගැනීමට ඉත වැදගත්.

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය

මුලින් කියු පරිදි පෘතුවිය පවතින්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය නම්ව්‍යුහයකයි .මෙහි ප්‍රධානියා වන්නේ සූර්යයායි.මෙම සූර්යයා පෘතුවියට ආසන්නම තාරකාවද වෙයි.පෘතුවියත් සමඟ ග්‍රහලෝක 8 කින් සමන්විත මෙය ඊට අමතරව උප ග්‍රහයන් වල්ගාතරු ග්‍රහක වැනි වස්තූන්ගෙන්ද සමන්විතයි.මෙම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පෘතුවිය යනු ඉතා කුඩා සාමාජිකයෙක් පමණයි.

ක්ෂීරපථ මණ්දාකිණිය

අප කලින් කථා කළ අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පවතින්නේ ක්ෂීරපථ මණ්දාකිණියේය. අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ක්ෂීරපථයේ එක් ඉතා කුඩා සාමාජිකයෙක් පමණක් වන අතර ක්ෂීරපථයේ අප සූර්යයා මෙන් තවත් තාරකා බිලියන 200 ක් පමණ ඇත.එහි විශ්කම්භය ආලෝක වර්ශ 100000 ක් පමණ වේ.

ස්ථානීය පොකුර

මණ්දාකිණි සාමාන්‍යයෙන් විශ්වයේ දක්නට ලැබෙන්නේ තනි තනිව නොව පොකුරු වශයෙනි. අප ක්ෂීරපථ මණ්දාකිණියද තනිව නොපවතින අතර එය මණ්දාකිණි 31 කින් සමන්විත වු මණ්දාකිණි පොකුරක එක් සාමාජිකයෙකි.මෙම මණ්දාකිණි පොකුර හැඳින්වෙන්නේ ස්ථානීය පොකුර(Local group) යන නමිනි.

ස්ථානීය සුපිරි පොකුර

මණ්දාකිණි පොකුරත් සාමාන්‍යයෙන් තනි තනිව නොපවතින අතර මණ්දාකිණි පොකුරු කීපයක් එක් වී සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුර වශයෙන් පවති.මෙම සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරු වල මණ්දාකිණි පොකුරු රාශියක් පවතින අතර අවසානය ගත් කල සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරක මණ්දාකිණි විශාල ප්‍රමාණයක් පවති.අප ක්ෂීරපථය ඇති ස්ථානිය පොකුරද තවත් මණ්දාකිණි පොකුරු කීපයකින් සමන්විත වු ස්ථානිය සුපිරි පොකුර නම් සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරේ එක් සාමාජීකයෙකි.මෙම ස්ථානිය සුපිරි පොකුරේ සියලුම මණ්දාකිණ්හි වල එකතුව ගත් කල මණ්දාකිණි 10000 ක් පමණ වේ එමෙන්ම එහි විශාලත්වය ආ.ව මිලියන 100 ක් පමණ වේ.

මේවා විශ්වයේ තියෙන්නේ කොහොමද?

තාරකා මණ්දාකිණි,මණ්දාකිණි පොකුරු, සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරු විශ්වයේ විසිරි ඇති ආකාරය හා ඒවා අතර ඇති දුර ප්‍රමාණයන්ගේ සම්බන්ධතාවය අපි දැන් විමසා බලමු.
දුර පිළිබඳ සැළකීමේදී අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සූර්යයා හා ග්‍රහලෝක අතර විශාල දුරක් පවතී.උදාහරණයක් ලෙස හිරු හා පෘතුවිය අතර දුර කි.මී.මිලියන 150 ක් වේ.මෙම දුර ප්රිමාණය නක්ෂත්‍ර ඒකක 1 ක් ලෙස හඳුන්වයි.එමෙන්ම හිරු හා නෙප්චූන් අතර දුර කි.මී. මිලියන 4498 ක් පමණ වේ.මේ අනුව පෘතුවිය හා නෙප්චූන් අතරද දුරෙහි විශාල පරතරයක් පවතී.එසේ නම් පෘතුවියට සාපේක්ෂව ගත් කල සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය විශාල ඒකකයකි.
අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ප්‍රධානියා වන සූර්යයාට ආසන්නතම තරුව වන්නේ ප්රොක්සිමා සෙන්ටෝරි තරුවයි.එයද ක්ෂීරපථය තුල පිහිටි සූර්යයා වැනිම තවත් තරුවක් වන අතර එයට සූර්යයාගේ සිට ඇති දුර ආ.ව 4.2 ක් පමණ වේ.එමෙන්ම සීරියස් තාරකාවට සූර්යයාගේ සිට ඇති දුර ආ.ව 8.6කි.(අපට රාත්‍රි අහසේ දක්නට ලැබෙන තාරකා සියල්ලම ක්ෂීරපථ මණ්දාකිණියේ පිහිටා ඇති තාරකා වේ.) මේ අනුව බැලු විට මණ්දාකිණි වල තරු අතරද විශාල දුර ප්‍රමාණ පවති.එවැනි තරු බිලියන 200ක් පමණ ප්‍රමාණයකින් සමණ්විත වු ක්ෂීරපථය, සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය හා සැසඳූ කල ඉතා විශාලයි.මෙලස නිමවුනු ක්ෂීරපථයේ විශ්කම්භය ආ.ව 100000කට ආසන්න වේ. මේම මණ්දාකිණි පොකුරක මණ්දාකිණි පවතින්නේද ඉතා විශාල දුර ප්‍රමාණ වලිනි

උදාහරණයක් ලෙස ඇන්ඩ්රොමීඩා මණ්දාකිණිය ඇත්තේ ක්ෂීරපථයේ සිට ආ.ව 2580000ක් පමණ දුරකිනි.හෙවත් පාසැක් 770000 ක පමණ දුරකිනි.ඒ අනුව මණ්දාකිණි 31 කින් සමන්විත වු ස්ථානීය පොකුර පෘතුවියට වඩා ඉතා විශාල ඒකකයකි. එමෙන්ම ස්ථානීය සුපිරි පොකුරේ ඇති මණ්දාකිණි පොකුරුද පවතින්නේද එකිනෙකට විශාල දුරවල් වලිනි.එනිසා සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරු වලට ඇත්තේ විශාල විශ්කම්භයකි.උදාහරණයක් ලෙස ක්ෂීරපථය පවතින ස්ථානිය සුපිරි පොකුරේ විශ්කම්භය ආ.ව මිලියන 100ක් පමණ වේ.ඒ අනුව සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරට සාපේක්ශව අප පෘතුවිය එහි එක් ඉතා කුඩා සාමාජිකයෙක් පමණි.

විශ්වය

අප කතා කරන විශ්වය සැදි ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කල සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරු රාශියක එකතුවෙනි.මෙම සුපිරි පොකුරුද විශ්වය තුල පවතින්නේ එකිනෙකට විශාල දුරවල් වලිනි.ඒ අනුව විශ්වයේ ප්‍රමාණය හා සැසඳු කල සුපිරි මණ්දාකිණි පොකුරක් යනු විශ්වයේ ඇති එක් කුඩා ඒකකයක් ලෙස කිව හැක. දැන් ඔබට පෘතුවිය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය, එහි අසල්වාසින් හා විශ්වය අතර සම්බන්ධතාවය , ඒවයේ විශාලත්වය පිලිබඳ වැටහීමක් ලැබී ඇත. එසේ නම් විශ්වයට සාපේක්ශව අප සිටින තැන කොතරම් කුඩද, අපට සාපේක්ෂව විශ්වය කෙතරම් විශාලද?

සිතුම් සමීර ගුණරත්න
ආදි ආනන්දීය තාරකා විද්‍යා සංගමය

If you need to publish your own article mail us to starcrewananda.mail@gmail.com


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s