සුපර්නෝවා පිපිරුමක්


සුප්‍රසිද්ධ වර්පූල් මණ්දාකිනියේ (M51)සිදු වූ සුපර්නෝවා පිපිරුමක් අනාවරනය කර ගැනීමට ආධුනික ප්‍රංශ තාරකා විද්‍යාඥයෙකු වන A Riou හා Palomar Transient Factory සමත් වී තිබෙනවා.ඔවුන් මෙම අනාවරනය කර තිබෙන්නේ පසුගිය මැයි 31 වන දින එකිනෙකට ස්වධීනව කල නිරීක්ෂන මතයි.මෙම සුපර්නෝවාව SN 2011dh යන නමින් නම් කර ඇති අතර එහි වර්ණාවලියේ ඇති හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණය අනුව එය අයත් වන්නේ II-L කාණ්ඩයටයි.ඒ අනුව මෙය විශාල තරුවක අවසානය බව සැලකිය හැක.නිරීක්ෂනය කරන අවස්ථාවේ එහි දීප්තතාවය +13.5 ක් ලෙස වාර්තා විය.


වර්පූල් මන්දාකිනිය Canes Venatici තාරකා රාශිය පසුබිම් කරගෙන පෘතුවියට ආලෝක වර්ශ මිලියන 23ක් ඈතින් පිහිටයි.SN 2011dh ,පසුගිය වසර 6 තුල මෙම මන්දාකිනියේ දක්නට ලැබූ දෙවන සුපර්නෝවාවයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s